Ангилал

Ангилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

Гадаад хэл, гадаадад суралцуулах

Гэрээр англи хэл заана

8,000 ₮

  • 1 сар
  • Цагаа сонгоно
  • Дунд шат