Ангилал

Ангилал

Түвшин
Ажлын цаг
Дүүрэг
Цалин
Салбар

Үйлчлэгч, цэвэрлэгч, угаагч

Үйлчилгээний зохион байгуулагч

700,000 ₮

  • Гүйцэтгэх
  • Бүтэн цагаар
  • 1,000,000-1,500,000

үйлчилгээний ажилтан

600,000 ₮

  • Гүйцэтгэх
  • Бүтэн цагаар
  • 1,000,000-1,500,000